Basisinkomen voor Dummies

Wat kost een basisinkomen? Hieronder zal ik proberen het in zo eenvoudig mogelijke cijfers weer te geven

 • In 2011 was het gemiddeld inkomen 33500 euro per jaar. De mediaan was 28400 besteedbaar inkomen[1]
 • Dat komt neer op 1420 per maand (60% mediane inkomen) [0]
 • Omdat ik eerder uitging van 1435 houden we het daarbij vanwege tabel 1 en 2 (zie onder) [7]
 • Basisinkomen: 1435 per maand
 • We hebben 12 maanden in een jaar
 • Dat komt neer op 17220 Euro per jaar (we vergeten even de leeftijden)
 • Er zijn 16.772.861 inwoners in Nederland (5 april 2013)[2]
 • Ronden we af op 16,8 miljoen
 • Dat is in totaal 290 miljard per jaar (afgerond naar boven) – met leeftijdscomponent uit tabel 1 en 2 komt dat neer op 244 miljard
 • Wij zetten de de BTW op 50% (even doorlezen Wilders!) Je denkt dat alles duuurder wordt, maar dat is niet zo hoor, geen loonbelasting meer dus produceren wordt goedkoper! Want: het Huidig loon = Brutoloon – loonbelasting = toekomstig productieloon + toekomstig basisinkomen.
 • We kunnen er van uitgaan dat het basisinkomen helemaal wordt geconsumeerd
 • Dan komt er dus 122 miljard per jaar terug in de staatskas in plaats van 42 miljard,dat is 80 miljard meeromzetbelastingcomponent-crop
 • Sociale bescherming kostte 169 miljard euro in 2010 [3]socialebescherming
 • Basisinkomen van 244 miljard minus 169 nu = 75 miljard meer uitgaven voor sociale bescherming.
 • Door de verhoging van de BTW is er 80 miljard meer binnen gekomen minus de 75 miljard extra uitgaven is 5 miljard over
 • Hiermee zijn de uitkeringsinstanties afgeschaft
 • Houden we de belastingdienst over
 • De inkomsten van de loon- en inkomstenbelasting is 47 miljard willen we deze kwijt, dat houden we een gat over van 47-5= 42 miljardloonbelastingcomponent-crop
 • Houden we over 0 miljard inkomsten aan loonbelasting
 • We hebben dus nu geen loonbelasting meer geheven!
 • Nu gaan de grote belastingomzeilers eens aanpakkendividentbelastingcomponent-cropvennootschapsbelastingcomponent-crop
 • Dividentenbelasting 2,5 miljard en Vennootschapsbelasting 12,4 miljard zijn maar bitter weinig en zouden zeker 16 miljard hoger kunnen zijn.
 • Daarom gaan we de vennootschapsbelasting aanpakken! [5]
 • OBigat van 42 miljard wordt dan 42-16= 26 miljard kosten aan OBi en afschaffen LB
 • En dan hebben we nog niet eens over de banken gehad
 • Het begrotingstekort is 13,5 miljard, en dat gat moeten we ook nog dichtenbegrotingstekort2012
 • Om het af te ronden: nemen we ipv 13,5 dan 14 miljard plus de 26 miljard is 40 miljard tekort
 • We kunnen nu twee kanten op
 1. we verlagen het OBi dan hebben we 40 miljard minder dan 244 op de plaat. Het OBi wordt dan gemiddeld 204/16,8 = 12142 per jaar ofwel net iets meer dan een Onvoorwaardelijk Basisinkomen van 1011 Euro Netto per maand! (dit is echter niet conform de 60%van het mediane inkomen!) –ZIE ONDER!
 2. we gaan achter de financiële sector aan de omzet van deze sector is 2 497 miljard Euro.[8] Hier zou best wel een beetje belasting geheven kunnen worden. Aangezien de kosten voor de bankensector ook naar beneden gaat vanwege invoering van het OBi kunnen we daar best 1,7 % over rekenen, komen we op 0 uit! En hebben we allemaal een Onvoorwaardelijk Basisinkomen van 1435 Euro Netto per maand!

Bijlage/intermezzo

Nu hebben we het hiervoor over over het nationaal mediaan equivalent inkomen gehad, dat is in Nederlands jargon: het gestandaardiseerd inkomen.

Dit is: “Het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.” [9]

Toelichting: Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is dus een maat voor de welvaart van een huishouden.

Uit de tabellen van het CBS komen een heleboel cijfers, en soms is het niet allemaal hetzelfde. Dus het is maar net met welke cijfers je aan de gang wilt om het basisinkomen betaalbaar te maken de factor is *60% : 12 (*0,05) om het maandbedrag te krijgen. Hieronder de cijfers:

 • Totaal particulier huishouden 2011 mediaan inkomen *1000 Euro [1]
  • Besteedbaar 28400 – 1420
  • Gestandaardiseerd 20800 -1040
 • Op een andere pagina [1a]
  • Besteedbaar inkomen uit arbeid 34500 -1735
  • Besteedbaar overig inkomen uit arbeid 49500 – 2575
  • Besteedbaar Inkomen uit eigen onderneming 38400 -1920
  • Gestandaardiseerd inkomen uit arbeid 23100 – 1155
  • Gestandaardiseerd overig inkomen uit arbeid 30900 – 1545
  • Gestandaardiseerd inkomen uit eigen onderneming 23400 – 1170

Desgewenst kun uit de tabellen nog meer tevoorschijn toveren…[1] [1a]

Bijlage/tabellen
kostenperleeftijd-tabel1

kosten-basisinkomen-tabel2

[0] https://vrijheidmaaktarbeid.nl/blog/god-goud-geld-en-geweten-we-zijn-toe-aan-een-basisinkomen/
[1] http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71511ned&D1=a&D2=a&D3=0&D4=a&VW=T
[1a] http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71511ned&D1=2-3&D2=0-1&D3=63,66-67&D4=a&VW=T
[2] http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm
[3] http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3175-wm.htm
[4] http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/369217/2009/10/19/Multinationals-omzeilen-belasting.dhtml
[5] http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/cijfers/extra/belasting-animatie.htm
[6] http://www.nieuw-nederland.nu/wiki/themas/basisinkomen/hoe-hoog-is-een-basisinkomen/
[7] https://vrijheidmaaktarbeid.nl/blog/voorstel-invoering-basisinkomen/
[8] http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70043&D1=a,!13-14,!28-29&D2=1&D3=(l-4)-l&HDR=G1,G2&STB=T&CHARTTYPE=2&VW=T
[9] http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=291