Statism: de gevaarlijkste religie (door Larken Rose)

statismEen compilation van Larken Rose’s audio clips uit verschillende radio interviews. Met Engelse, Nederlanse en andere ondertitels. Onderaan de video het transscript, om zo even te lezen.


Een statist is simpelweg iemand die gelooft in een staat.
In pricipe, is dat iedereen die een overheid wil.
Regeren is het uitoefenen van autoriteit over een volk of een gebied…
…en dat komt neer op het “recht te heersen”.
Het is niet alleen het vermogen om andere mensen te controleren, want dat hebben de meeste mensen wel op de een of andere manier.
Het is het “recht”; het is het idee dat sommige mensen—dat het legitiem voor hen is om anderen onder dwang te besturen.
Geloof in overheid/regering is een volledig, op vertrouwen gebaseerd geïndoctrineerd geloof.
Het is volledig onzinnig, zowel praktisch gezien, als bewijsmatig, als logischerwijs.
Jarenlang heb ik gedacht dat overheid/regering zoiets was als een religie…
…en pas een paar jaar geleden besefte ik dat het niet “zoiets” is.
Het IS een religie, op ieder gebied.
Het heeft een bovenmenselijke goddelijkheid – regering die rechten heeft die normale stervelingen niet hebben.
Het wordt niet beberkt door regels die van toepassing zijn op normale stervelingen.
Het vaardigt commando’s uit…
…en als je niet gehoorzaamt ben je een “zondaar” en dan verdien je het gestraft te worden.
De trouwe gelovigen hebben groot vertrouwen de bizarre rituelen…
Verkiezingen en wetgeving en aanstellingen…
…en dan trekken ze een pak aan en zeggen:
“Ta-da! Nu vertegenwoordig ik de “regering”. Ik weet dat ik eruit zie als zomaar een persoon, maar ik heb niet gewoon de rechten van zo’n persoon want ik vertegenwoordig…
…de magische godheid die ‘regering’ genoemd wordt, en dus is het mij toegestaan om jouw geld op te eisen, de baas over je te spelen, en je te beschadigen als je me niet gehoorzaamt.
Ik handel in naam van de ‘regering’, en die heeft geboden die ‘wetten’ genoemd worden-deze ‘wetten’ zijn niet zomaar bedreigingen door mensen…
…het zijn verordeningen van iets bovenmenselijks.
En dus moeten jullie allemaal het hoofd buigen voor deze godheid en als jullie de wereld in orde willen hebben, is dit waartoe je moet bidden…
…en dan geven we julllie bepaalde rituelen voor hoe je moet bidden, en wanneer je geacht wordt te bidden.
Bid tot de god om de wereld te maken zoals jij zou willen dat hij zou zijn, en om je te behoeden voor alle onzekerheden van de werkelijkheid.
De doctrine die mensen aangeleerd wordt, is gewoon volkomen absurd, en de voorbeelden daarvan zijn samengevat in: “de instemming van de onderdanen”
Zoiets bestaat niet. Als het instemming is, dan is het vrijwillig. Als het door overheid opgelegd is, dan is het dat niet.
Het opgegeven excuus is:
“Wij hebben het recht om over jullie te heersen omdat jullie dat besloten hebben, zelfs al hebben jullie niet voor ons gekozen, en zelfs al ben je tegen alles wat we doen.”
En: “Nou ja, zij vertegenwoordigen ons”
Okay, dus zijn “vertegenwoordigen ons” door dingen te doen waartoe wij het recht niet hebben?
En zij “vertegenwoordigen ons” door ons te commanderen en ons geld af te nemen?
Ik verzeker je dat als ik naar mijn buurman zou gaan en en ik commandeerde hem, en nam hem zijn geld af, en zei: “Ik vertegenwoordig jou”…
…dat hij zou zeggen: “Wat?! Dat is idioot!”
Voor mij is het meest gestoorde nog: “Wij zijn de regering/overheid”, wat je overal hoort, en ik vroeg iemand:
“Heb je werkelijk niet in de gaten dat daar een groep mensen is…
…die bedreigingen uiten, en die dat “wetten” noemen, en die geld eisen, en die dat “belasting” noemen…
…en als je niet gehoorzaamt, mensen met wapens op je af sturen om je te beschadigen.
Ben je werkelijk niet in staat om het verschil te zien tussen jezelf en hen?”
Een van de belangrijkste indicaties dat het geloof in regering/overheid een compleet blind religieus geloof is, is de manier waarop mensen erop reageren.
Een heel gemakkelijke manier van vragen is: “Kun je iemand anders een recht geven dat je zelf niet hebt?”, en iedereen zegt dan: “Nou, nee natuurlijk niet.”
“En als het over jou en je vriend gaat? Kunnen jullie samen wel iemand anders een recht geven dat jullie geen van beiden hebben?”
“Nou, nee”
En dat vergt het nog maar een paar vragen om te komen tot: “Hoe komt de regering dan aan rechten die jullie niet hebben?”
Ze worden dan emotioneel en boos, of defensief, of ze lopen weg.
Ze kwamen niet tot dit geloof door redenering en bewijs en logica.
Ze kwamen daartoe via blind geloof dat in hun hoofd gehamerd is vanaf het moment dat ze nog niet eens konden praten.
Het is gewoon iets dat ons aangeleerd is om te geloven; dat er zoiets bestaat als “autoriteit”…
…en dat die dingen mag doen die andere mensen niet toegestaan zijn, en dat mensen de verplichting hebben eraan te gehoorzamen.
Het gaat zo ver dat sommige mensen – geen goden of zoiets- sommige mensen iets op papier geschreven hebben…
…en dat “wetgeving” noemden, en vervolgens een paar rituelen uitvoerden, en dat mensen toen zeiden “nou ja, dit is wet”
De meeste mensen voelen zich lichamelijk ongemakkelijk en angstig bij de gedachte ongehoorzaam te zijn aan “autoriteit”
De meeste mensen kunnen niet zeggen “Nee, dat ga ik niet doen”, omdat het ingaat tegen jaren en jaren van…
…programmeren en indoctrinatie die ze getraind heeft te denken: “Als je doet wat je gezegd wordt, dan ben je goed. Als je dat niet doet, dan ben je slecht.”
En dat is de boodschap van school, en die boodschap wordt in het hoofd gehamerd van mensen.
Leerlingen wordt keer op keer, dag in dag uit op school geleerd…
…dat de maatstaf van je deugdzaamheid, de mate van je gehoorzaamheid aan autoriteit is.
Het hele ‘goedkeuring-afkeuring’ verhaal..
Het belangrijkste dat je op school leert is: als je doet wat je verteld wordt, krijg je goedkeuring en beloning…
…en als je niet doet wat je verteld wordt, krijg je minachting en veroordeling.
Ze zullen ervoor zorgen dat iedereen je zal zien als een slecht persoon omdat je niet deed wat je verteld werd.
Het geloof in autoriteit drijft iedereen – goede mensen, slechte mensen en alles daar tussenin…
…ertoe om dingen voor te staan en te doen die ze anders niet zouden doen – slechte dingen die ze anders niet zouden doen.
Inclusief politieagenten, omdat zij echt en volledig geloven dat ze het recht hebben om dingen te doen waar ik het recht niet toe heb…
…en waar jij het recht ook niet toe hebt.
De enige reden waarom de meeste van hen doen wat ze doen is omdat ze geloven in autoriteit, en ze werkelijk geloven dat wetgeving…
…hen vrijstelt van moraliteit.
Dus dat als ze iets doen en iemand zegt: “Hee, wat je doet is slecht.”
“Hee, ik maak de wet niet, ik handhaaf alleen. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat ik doe…
…ik ben maar een werktuig van een of ander vreemd ding op een andere plek dat “overheid” genoemd wordt.
Je kunt mij niet kwalijk nemen wat ik persoonlijk doe omdat ik het eigenlijk niet echt doe.”
Hoe geschift het ook is, dat is wat de meeste zullen zeggen wanneer iemand zegt:
“Hee, wat jij doet is verkeerd. Het is niet okay om mensen op te sluiten voor het roken van marijuana. Dat is niet okay…”
Alle manieren waarop “handhavers van de wet” geweld initiëren tegen niet-gewelddadige mensen.
En als je ze daarmee confronteert, dan praten ze letterlijk alsof ze het niet gedaan hebben.
De enige reden waarom ze dat doen, is omdat ze de leugen over autortiteit en regering en wet aangeleerd is, net als bij alle anderen…
…er vervolgens werd ze verteld: “Je bent maar een gereedschap van iets dat ‘wet’ genoemd wordt, en dat zorgt ervoor dat je rechten hebt die anderen niet hebben…
…dus je hoeft je niet slecht te voelen over het fysiek aanvallen van niet-gewelddadige mensen, wat ‘de wet’ zegt dat het okay is.”
Het is eigenlijk gewoon permissie om je geweten te negeren, door te zeggen: “je hebt rechten die anderen niet hebben.
Je hebt niet het recht om te bepalen wat anderen doen, vanuit jezelf
Je hebt niet het recht om mensen af te persen, vanuit jezelf
…maar zodra je ‘handhaver’ bent, dan is het niet alleen okay, maar zelfs nobel en goed om mensen te bestelen en te commanderen.”
Dat is het grootste gevaar van het geloof in autoriteit. Het verleidt goede mensen om werkelijk afschuwelijke, gewelddadige dingen te doen of toe te staan…
…omdat men denkt: “Het is okay als regering of autoriteit het doet.”
Ze zijn opgevoed door hun ouders en school, door de overheid, door cultuur, door alle autoritaire boodschappen die overal ingebouwd zijn…
…om te denken dat gehoorzaamheid een deugd is.
En als je een cultuur opvoedt om dat te denken, en er er komt één nare psychopaat aan de macht die zegt: “Hee, ga slechte dingen doen”, dan zulllen mensen zeggen:
“Goed, ik moet bevelen opvolgen. Ik moet aan de wet gehoorzamen. Ik moet doen wat me verteld wordt omdat dat een deugd is.”
En dan marcheren de goede mensen en doen ze kwaadaardige dingen.
Ik ben niet bang voor de Mao’s, de Stalins en de Hitlers, ik ben bang van de duizenden of miljoenen mensen die hallucineren dat ze “autoriteit” zouden zijn…
…en daarom gehoorzamen, en betalen voor hun keizerrijken, en hun bevelen uitvoeren.
Het kan me niet schelen als er een gek met een idiote snor rondloopt. Hij is geen bedreiging als mensen niet geloven in autoriteit.
Sommige mensen nemen aan: “Maar dan moet je iedereen vertrouwen, als je geen regering wilt.”
Dat is helemaal niet waar. Ik vertouw echt niet iedereen, maar als ik het mensen niet toevertrouw om hun eigen leven te leiden…
…waarom zou ik ze dan in godsnaam de macht toevertrouwen om bij anderen af te dwingen hoe ze moeten leven?
Waar het eigenlijk op neerkomt is zeggen: “Ik vertrouw mensen niet. Mensen zijn onbetrouwbaar en onvoorspelbaar…
…dus, mijn oplossing is het om sommige van die mensen te nemen – sommige van de meest onbetrouwbare…
…en die permissie te geven om ons allemaal met geweld onder controle te houden, en dat zal ons beschermen tegen de onbetrouwbaarheid van mensen.”
Okay, dus je bent zo bang voor de gemiddelde mens, en zo dankbaar voor overheid…
Laat me je dan vragen: wie heeft er zich meer van jouw geld toegeëigend onder bedreiging van geweld?
Individuen die je bedreigen?
Of vertegenwoordigers van autoriteit die je bedreigen?
Hoeveel moorden zijn er gepleegd door inividuen, vergeleken met hoeveel er gepleegd zijn door mensen die in naam van autoriteit handelen?
Het komt niet eens in de buurt. Het aantal moorden gepleegd in naam van wetshandhaving, en regering en autoriteit…
…staat in geen enkele verhouding tot individuele moord.
Zelfs de hoevelheid mensen die regeringen in andere landen vermoorden, is klein vergeleken met de vermoorde eigen mensen.
In de laatste 100 jaar zijn meer dan 270 miljoen mensen vermoord door hun eigen overheden, oorlog niet meegerekend.
Die eerste stap is altijd de moeilijkste; om iemand zover te krijgen dat hij zijn blinde geloof lang genoeg opzij zet om over de dingen te kunnen nadenken.
Om voldoende afstand te nemen om te zeggen: “Misschien is regering helemaal niet legitiem?”
Er moet heel wat gebeuren voordat geïndoctrineerde mensen durven te denken over deze letterlijk blasfemische ideeën…
…dat deze mensen in Washington helemaal het recht niet hebben om te heersen.
Hun bedreigingen zijn geen “wetten”, het zijn gewoon bedreigingen.
Hun eisen zijn geen “belastingen”, het is gewoon afpersing.
En dat voelt als ketterij…
…omadat het dat IS!
Het is ketterij tegen de god die “regering” genoemd wordt.
Ik heb enorm veel hoop, omdat ik een toename zie van het aantal mensen die durven te denken over deze dingen…
…en het aantal mensen dat in staat is om deze gesprekken te voeren is enorm aan het exploderen…
…en het is nog een minderheid, maar die exponentiële toename – ik denk dat die niet te stoppen is.
Ik denk werkelijk dat de cultus van het statisme zo goed als dood is.
Ik denk dat uiteindelijk het geloof in regering verdoemd is om precies dezelfde reden dat het geloof in de platte aarde verdoemd was.
Er zijn teveel mensen die op de complete, inherente waanzin van het geloof wijzen…
…en dat gaat gewoon niet meer weg.
Niemand die zelf-eigenaarschap begrijpt, en begrijpt waarom autoriteit inherente onzin is, wordt de volgende dag wakker en zegt:
“Ineens denk ik dat ik wel zou moeten doen wat politici zeggen.”
Ik denk werkelijk dat de mensheid net begint wakker te worden, en gaat beseffen wat ze behoort te zijn.
De mensheid was niet bedoeld als gedomesticeerde soort, eigendom van een heersende klasse.
Ieder mens bezit zichzelf; is de baas over zijn eigen leven.
Ik zou graag een werkelijke rationele, morele beschaving willen zien in mijn tijd van leven…
…maar, we gaan er komen.
Vroeger of later, zullen we er helemaal komen.
De leugen zal nooit de waarheid voor altijd overleven.

 

Toegift: 

Human Farming The story of your enslavement (vertaling gewenst)