Vrijheid is het vermogen om nee te zeggen

karl-widerquist-arbeit-macht-frei

Lezing van Karl WiderQuist op 14e BIEN congres Ottobrun München 2012

Een vrij mens heeft de macht om met andere mensen sociale interactie aan te gaan of te weigeren. Deze definitie is niet bedoeld voor absolute of volledige vrijheid, maar het verschil aan te geven tussen een persoon die in wezen vrij om haar eigen leven te leiden en een persoon die dat niet kan, zoals een gevangene, een slaaf, of een ingezetene van een totalitaire staat. Dat is, kort gezegd, “vrijheid als een effectief gecontroleerd zelf-eigendom”, “vrijheid met het vermogen om nee te zeggen,” of “vrijheid als onafhankelijkheid”. Dit onderscheid is niet alles wat er is aan vrijheid, onafhankelijkheid of sociale rechtvaardigheid, maar ik beweer dat het een zeer belangrijke onderdeel is voor sociale rechtvaardigheid.[1]

Vijf fundamentele kenmerken

 1. Een persoon is vrij als ze de controle over haar eigen leven heeft. Dat wil zeggen, haar interacties met anderen zijn zowel vrijwillig als ongedwongen: “Effective Control Self-Ownership”(ECSO).(effectief gecontroleerd zelf-eigendom)
 2. Interactie is ongedwongen als alle partijen in staat zijn om de interactie af te wijzen: ECSO vrijheid die met zich meebrengt de kracht om nee te zeggen.
 3. De bevoegdheid om nee te zeggen vraagt om een acceptabele standaard optie: ECSO vrijheid vraagt onafhankelijkheid.
 4. Voor de meeste mensen is vrijheid als onafhankelijkheid grotendeels voldaan door vrijheid van specifieke inmenging van anderen.
 5. ECSO vrijheid is belangrijk voor sociale rechtvaardigheid omdat de afwezigheid van onnodige dwang goed is en in zijn recht staat, en omdat het ervoor zorgt dat de interactie vrijwillig is en helpt om ervoor te zorgen dat deze in wederzijds voordeel, eerlijk en redelijk is. “

Karl Widerquist:

Deze opvatting van vrijheid helpt bij het opheffen van een gemeenschappelijke klacht over liberale theorieën van de vrijheid. Taylor (1991)[2] stelt dat de gemeenschappelijke liberale opvatting van vrijheid als non-interventie (voert minstens terug naar Hobbes en Bentham) geen enkele reden is om de belangrijkste aspecten van de vrijheid determineren. Ook Raz (1986)[3] prijst het “no-harm-principle”[4] als het vermoeden van vrijheid, hij geeft ze als basis omdat hij het verzaakt inzicht te geven over welke vrijheden zijn het meest belangrijk zijn als vrijheden in conflict komen met elkaar of met andere belangrijke doelen. Barry (2003)[5] maakt een soortgelijke kritiek opVan Parijs’s (1995)[6] definitie van “echte vrijheid,” als “de vrijheid om te doen wat men zou willen doen;” echte vrijheid, aldus Barry, is zo breed dat het moeilijk wordt om te zeggen of de ene toestand in de wereld meer echte vrijheid heeft dan een andere. Zich richten op de status van een vrij individu helpt bij het identificeren welke vrijheden centraal staan voor het behoud van vrijheid en dus het helpt te bepalen welke vrijheden de belangrijkste zijn om te beschermen, beveiligen of repareren in een wereld waarin elke wet en elk eigendomsrecht iemands vrijheid om iets te doen beperkt . Het is belangrijk om te begrijpen dat de nadruk vrijheid als onafhankelijkheid niet hetzelfde is als de nadruk leggen op onafhankelijkheid als ideaal. Sociale interactie is niet slecht, het is zeer goed; het is iets wat mensen moeten proberen. Maar het potentiële voordeel van sociale interactie is geen excuus voor een groep, zelfs een meerderheid, om de idee van wenselijke termen van interactie op te leggen aan mensen die geen andere keuze hebben dan ze te accepteren. Als sociale rechtvaardigheid impliceert dat dit een zorg is om mensen te laten samenwerken, niet door kracht, maar als vrije individuen, dan is het belangrijk dat de samenleving zich niet begint te bemoeien met hun onafhankelijkheid. Dat kan goed betekenen dat het zeker stellen van onafhankelijkheid voor iedereen is een belangrijk doel van een rechtvaardige samenleving.

Deel een van het boek vertelt over deze definitie van vrijheid en haar afleidingen en bespreekt waarom het belangrijk is. Deel twee gaat in op de relatie tussen deze opvatting van vrijheid en andere opvattingen. Het primaire doel van deze sectie is om deze definitie te verklaren in relatie tot anderen, maar hopelijk brengt ook een aantal belangen naar voren voor de zekerstelling van deze vorm van vrijheid.

Bron: http://p2pfoundation.net/Free_Person
Vertaling: google and i
Noten:

 • [1] Auteur: Karl Widerquist – Freedom as the Power to say No – Basic Income, 2004. http://www.basicincome.org/bien/pdf/2004Widerquist.pdf
 • [2] Taylor, C. (1991). What’s Wrong with Negative Liberty? Liberty. D. L. Miller. New York, Oxford University Press: 141-162.
 • [3] Raz, J. (1986). The Morality of Freedom. Oxford, Clarendon Press.
 • [4] no-harm-principle: Doe een ander niet wat u niet wilt dat u geschied – Dit principe houdt in dat men afkerig is om zichzelf te bevoordelen als dit inhoudt dat men anderen benadeelt.
 • [5]Barry, B. (2003). Real Freedom and Basic Income. Real Libertarianism Assessed. A. Reeve and A. Williams. New York, Palgrave MacMillan: 53-94.
 • [6]Van Parijs, P. (1995). Real Freedom for All: What (If Anything) Can Justify Capitalism? Oxford, Oxford University Press.