Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen – een verraad aan de werkende klasse?

arbeidersklasseHet onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) zou werk zijn betekenis ontnemen, wordt wel eens gezegd. Sommigen zeggen zelfs dat het een onherstelbaar verraad aan de aspiraties van de werkenden is. Een reactie van Enno Schmidt.

De werkenden – dat zijn toch alle mensen. Er is echter ook een idee van een werkende klasse die zich heeft afgezonderd. Die maakt zich druk om haar machteloosheid. Die heeft zich strijdlustig ingegraven. Ze heeft dat wat haar toebehoort, niet in bezit genomen. Werk. Ze heeft niet gezegd: de arbeid die ik verricht, dat is mijn werk. Omdat het mij interesseert. Omdat het mijn leven, mijn tijd, een zinnige invulling geeft. Ze heeft het recht op werk, dat ieder mens heeft, uit handen gegeven. Anderen moeten jullie nu werk geven.

Wanneer er gesproken wordt over ‘recht op werk’, dan wordt daar eigenlijk altijd inkomenszekerheid mee bedoeld. Het gaat niet om werk. Er is geen besef van werk onder de werkende klasse. Er is een systeem van afhankelijkheid in het leven geroepen, die zonder veel fantasie bestreden wordt, die deze afhankelijkheid tot gevolg heeft. Terwijl het de zogenaamde werkende klasse – die op die manier niet meer bestaat – niet om het werk te doen is, maar om een inkomen. En ze heeft deze twee verwisseld. Daarmee heeft zij zichzelf machteloos gemaakt. Iedereen heeft recht op werk. Dat is hetzelfde als het recht op leven. Wat is werk anders dan leven? Het is een relevant, actief, uitdagend, deel van mijn leven. Dit recht op werk wordt door de gemeenschap erkend door middel van een inkomen.

Mijn recht om te werken wordt mij door de samenleving gegeven in de vorm van geld waar ik van kan leven, in de vorm van een inkomen. Maar mijn werk, dat ben ik. Mijn werk is niet mijn inkomen. Het inkomen stemt in met mijn bezigheid. Maar het schrijft haar niets voor, het stelt haar in staat. Mijn leven behoort mij toe, net zoals mijn werk. Wat het voort brengt, dat is voor anderen. De ideologie van ‘de werkenden’ negeert de vrije mens en strijdt er voor dat mensen tegen goede voorwaarden gekocht worden. Dat werk gekocht wordt, dat mensen gekocht worden, dat ik mijzelf moet verkopen om te overleven, daar hebben deze ‘hard werkenden’ niets tegen. Ze bedelen en knokken om tegen enigszins gunstige voorwaarden gekocht te worden. Zo mogelijk moet iedereen gekocht worden. Het recht om gekocht te worden, dat bestaat niet. Daarom lukt het op deze manier, met deze claim, ‘recht op werk’, natuurlijk niet. Waar het met geweld geprobeerd wordt, leidt het tot asociaal misbruik en onzinnige verspilling van tijd.

Het onvoorwaardelijk basisinkomen geeft het werk haar betekenis terug. De ideologie van ‘de harde werkers’ heeft die van jullie afgepakt. In het gedachtegoed van deze kaste is werk synoniem met slavernij. Met amper leefbare voorwaarden en vrije tijd. Vandaar de naam ‘vrije tijd’. Omdat het werk onvrij is. Omdat werken betekent, dat je moet doen wat iemand je opdraagt. En daarop wil je ook nog eens recht hebben? En dan geen verantwoordelijkheid nemen: voor de overgave, voor de verkoop, voor het schelden op de koper. Om in de vrije tijd daarmee in het reine komen? Er is nauwelijks een grotere miskenning van werk dan de eis van volledige werkgelegenheid. In plaats van werken toe te staan. In plaats van mensen dingen te laten doen, hen werk te gunnen.

Het onvoorwaardelijk basisinkomen is slechts een basisinkomen. Door het leggen van een financieel vangnet schept het ruimte in de samenleving voor de vrije mens. Daar wordt allang naar uitgezien, maar de tijd is nu daar. Het extra inkomen dat nodig is in geval van een speciale behoefte, bijvoorbeeld bij een handicap, blijft gewoon bestaan. Dat de beloning van werk waardering weerspiegelt, nuance aanbrengt en status geeft, dat blijft zo met het onvoorwaardelijk basisinkomen. Dus ook dat een vergoeding een stimulans kan betekenen en werk volgens marktwetten betaald wordt, zoals nu. Het onvoorwaardelijk basisinkomen is geen oproep om niet te werken. Het wijst alleen de controle en beknotting van anderen af. Het is een ontkoppeling van werk en inkomen en biedt meerwaarde aan het alledaagse levensonderhoud en tegenwicht aan de totalitaire rariteit van de ideologie van betaalde arbeid. Er is meer in de wereld dan dat waarvoor betaald wordt.

Nadenken over het basisinkomen bijvoorbeeld, dat wordt nog niet betaald.

Op 19 augustus 2015 door Enno Schmidt gepubliceerd als Bedingungsloses Grundeinkommen – ein Verrat an der Arbeiterklasse? op
http://www.grundeinkommen.ch/bedingungsloses-grundeinkommen-ein-verrat-an-der-arbeiterklasse/

Vertaling © Florie Barnhoorn

Van Marx naar een basisinkomen – Linkse partijen moeten weer Marx gaan lezen

marxHet denken van Marx verschilt op een paar punten essentieel van het latere socialisme. Dit verschil biedt bij uitstek aanknopingspunten voor de discussie over het basisinkomen.

Waar de naam van Marx valt, moeten veel mensen meteen denken aan het communisme: het systeem van een overheid met ijzeren greep waarin het individu vermorzeld wordt. Er is in Nederland dan ook geen enkele partij van belang waarvan het kader zich graag met Marx associeert.

Behalve één: de SP. Binnen deze partij wordt Marx nog vaak geciteerd[1], en veel analyses van de partij baseren zich op klassiek-socialistische uitgangspunten zoals de klassenstrijd. Deze uitgangspunten worden ook gebruikt bij het recente verzet van de SP tegen het idee van een basisinkomen. Lees verder

Het wordt tijd met enige ernst naar het Onvoorwaardelijk Basisinkomen te kijken

robothandEr gaat geen dag voorbij of we lezen wel ergens iets over kunstmatige intelligentie en robots die ons werk gaan inpalmen.
Experten uit de hele wereld zijn het roerend met elkaar eens: niets zal nog zo zijn als het ooit was. Aldus Dirk Helbling, complexiteitsonderzoeker op de TU Zürich. En voegt hij eraan toe:

In de meeste Europese landen zullen ongeveer 50% van de bestaande arbeidsplaatsen verdwijnen.

In de Zwitserse krant Aargauer Zeitung” geeft  Karin Frick, trendonderzoeker bij het Gottlieb Duttweiler Instituut, ons het volgende advies: “Je moet jezelf afvragen of dat je werk binnenkort door een robot uitgevoerd kan worden”

De wereld van het werk is drastisch veranderd
Toonaangevende internationale publicaties komen tot dezelfde conclusies: “Investeerders storten zich op kunstmatige intelligentie” meldt de “Financial Times”. In de “New York Times” merkt de Star columnist Thomas Friedman, de wereld niet alleen erg snel verandert, maar ze zullen ook “drastisch veranderen.” De “Economist” vond, de transformatie van de werkplaats door de komst van robots en kunstmatige intelligentie een cover story waard.

kelnerrobot

Die neuen Kellnerinnen in einem chinesischen Restaurant.

Betere computers, een “slim” internet en intelligente apps zullen de arbeidsmarkt grondig “omploegen”. Een vaste job of vast werk worden voorbijgestreefde termen en denken dat je je hele leven zal werken in eenzelfde bedrijf, wordt absurd. En ja, zelfs het concept “ondernemen” wordt in vraag gesteld.

Reuzebedrijven zijn een achterhaald concept uit de vorig eeuw.

In de toekomst zal men meer en meer zelf de keuze hebben om ondernemer te worden, zelf creatief aan de slag te gaan of zich te “verbinden via internet” om met anderen samen iets te ondernemen.

Apps voor adverteerders, consultants en onderzoekers
Niet alleen bij de omstreden taxidienst Uber en bij de woonbemiddelaar AirBnB is die mooie nieuwe arbeidswereld al een realiteit. En klik maar eens op de app van Medicast en binnen de twee uur is de dokter bij u thuis, schrijft de Economist. Hebt u rechtbijstand nodig of een raadgever? Axiom zoekt het ene voor u op en Eden MCCullam zal u een raadgever bezorgen. Er zijn ook al bedrijven die een “vrije” medewerker kunnen aanbieden die bvb voor u, uw onderzoek- en ontwikkelingswerk in uw bedrijf of ook de aanwervingen, kan coördineren, uitbouwen of ondersteunen.

Deze nieuwe vorm van bedrijvigheid wordt ook wel de “Sharing Economy” of deeleconomie genoemd. Soms ook de economy-on-demand, of “de economie op vraag”
En onze kijk op de arbeidsmarkt van vandaag, wordt nu al helemaal op z’n kop gezet. Ooit klommen we de ladder op met de hoop ooit zelf baas te worden, maar vandaag zitten we al op een soort wilde “russiche carrière achtbaan” , en vandaag zijn we misschien eens de baas, morgen kunnen we evengoed gewoon medewerker zijn waarbij we plots heel veel kunnen verdienen, dan weer minder en af en toe zelfs niets.

De rat-race in het kantoorlandschap is voorbij
Een carrière opbouwen in grote ondernemingen is dikwijls moeilijk en ontmoedigend en we hebben het meestal over de “rat-race”.
Als zelfstandige ondernemer worden we van die rat-race bevrijd, maar helaas valt ook de sociale bescherming meestal weg. Wie is verantwoordelijk voor onze pensioenen? Wat met werklozenuitkeringen, met ziekte of ongevallen verzekeringen? Ook om die redenen ontmoeten Uber &Co wereldwijd zoveel tegenstand, afwijzing of zelfs verbod.

kantoorlandschap

Callcenter kantoorlandschap

Nochtans zouden we eerder blij moeten zijn wanneer robots en/of kunstmatige intelligentie onze zware, vervelende en onaangename routiene taken overnemen; niemand zal trouwens met weemoed terugdenken aan het bandwerk dat hij of zij ooit moest uitvoeren.

Maar als die nieuwe vrijheid moet afgedwongen worden in een onzekere toekomst, en we bang zijn meegetrokken te worden in een neerwaatste spiraal richting armoede, dan verliest de droom van de zelfstandige ondernemer vlug haar glans.

Tot slot wordt werken weer menselijke dankzij machines
Of het nu om de deeleconomie of de op-vraag-economie gaat, de zich aangekondigde nieuwe economische orde zal enkel kunnen werken met een Onvoorwaardelijk Basisinkomen. Wat wil zeggen dat elk mens, man of vrouw, kind of gepensionneerde, automatisch een geldsom krijgt waardoor het mogelijk is in menswaardige omstandigheden te kunnen leven.
Op die manier bekeken is het OBi niet langer een wereldvreemde droom van een paar romantici, maar de voorwaarde voor een nieuwe manier van werken op een arbeidsmarkt waarin mensen, dankzij de robots en de kunstmatige intelligentie, op een meer humane wijze aan de slag kunnen en zich toch ook sociaal verzekerd voelen.

Auteur: Philip Löpfe
vrije vertaling van Lambrecht Christina, 26 januari 2015
Bron: http://www.watson.ch/!900046946

Zelfredzaamheid: het heilige moeten staat de onbezorgdheid veelal in de weg

zelfredzaamheid bijbrand-01Wat is er nu mooier dan te leven op jouw manier, volgens jouw eigen normen en waarden in het tempo dat jou het beste past. Dat is toch hetgeen we ons hele leven nastreven? Waarom lijkt dat vaak zo ver weg? Lees verder

Dat verdraaide basisinkomen

fcknggddHet hele punt van de industriële revolutie was meer vrije tijd en een beter gebruik van de middelen, toch? Nou dat werkte kloten toch? In plaats van te genieten van overvloed en het delen van werk kregen we alleen maar meer werklozen.

Dit gaat over nog veel ergere zaken. Veel, veel erger. Een woord: robots. Lees verder

Basisinkomen voor Dummies

Wat kost een basisinkomen? Hieronder zal ik proberen het in zo eenvoudig mogelijke cijfers weer te geven Lees verder

God, Goud, Geld en Geweten, we zijn toe aan een basisinkomen

logo-eci-ubi-eifbiMaandag 14 januari 2013 is er bericht gekomen van de Europese Commissie dat het verzoek om registratie van het “European Citizens Initative (ECI)” met de titel “Onvoorwaardelijke Basisinkomen (UBI) – Het verkennen van een weg in de richting van emancipatorische welzijn in de EU” is geaccepteerd. Lees verder

De ultieme uitweg uit de stedelijke marginaliteit is loskoppeling van inkomen en arbeid

pariasvandestadDe Franse socioloog Wacquant vergelijkt de zwarte getto’s van de Verenigde Staten met de achterstandsbuurten in Europa. Een verhaal met zware woorden als dubbele segregatie en precariaat. Niet bepaald om vrolijk van te worden. Lees verder

Als slaaf van het geld verhinderd om vrij te zijn

TorentjeGeldslaaf: Slaaf van het geld

Econoom Klaus Wellershof gelooft dat het teken van de nieuwe tijd de absolute individualisering van de maatschappij is. Hij zegt: “De mensen hebben eigen doelen, eigen ideeën en ze zoeken natuurlijk ook naar de middelen waarmee ze deze kunnen verwezenlijken. Geld speelt bij de verdeling van arbeid een hele grote rol, dat wil zeggen, geld als middel om vrij te zijn. Ik geloof dat dát het thema is, waarmee wij ons moeten bezighouden. Dat veel mensen zover echter niet komen, dat zij als het ware slaven van het geld worden en de oorspronkelijk gelegde basis voor vrijheid daardoor weer verloren gaat. Dit is de tragedie en ironie van onze huidige situatie.” Lees verder

Basisinkomen, over vooroordelen, misverstanden en verkeerde inzichten

schmit-liebermanDe campagne van de Zwitserse Volksinitiatief voor Basisinkomen (Schweizer Volksinitiative zum Grundeinkomme) heeft brede belangstelling gewekt van de media. Het voorstel is wordt niet alleen belachelijk gemaakt, het wordt ook bestreden. Bijvoorbeeld: “Het basisinkomen beroofd mensen van vrijheid” in de in de NZZ (Neue Zürcher Zeitung) “Ja voor de luiheid” in de TagesAnzeiger , “Uitgewerkt?” in Der Zeit. Wat wordt er uitgedrukt in dergelijke titels? Wat zijn de achterliggende redenen voor de tegenargumenten? Naast de duidelijke tegenstanders als Roger Köppel, uitgever van de Weltwoche en Christoph Mörgeli, partijstrateeg bij SVP (Zwitserse volkspartij) melden zich ook mensen zoals de linkse econoom en voormalig prijsbwaker Rudolf Strahm “Een zoete droom dat onvoorwaardelijke basisinkomen” met licht misleidende argumenten. Lees verder