Het wordt tijd met enige ernst naar het Onvoorwaardelijk Basisinkomen te kijken

robothandEr gaat geen dag voorbij of we lezen wel ergens iets over kunstmatige intelligentie en robots die ons werk gaan inpalmen.
Experten uit de hele wereld zijn het roerend met elkaar eens: niets zal nog zo zijn als het ooit was. Aldus Dirk Helbling, complexiteitsonderzoeker op de TU Zürich. En voegt hij eraan toe:

In de meeste Europese landen zullen ongeveer 50% van de bestaande arbeidsplaatsen verdwijnen.

In de Zwitserse krant Aargauer Zeitung” geeft  Karin Frick, trendonderzoeker bij het Gottlieb Duttweiler Instituut, ons het volgende advies: “Je moet jezelf afvragen of dat je werk binnenkort door een robot uitgevoerd kan worden”

De wereld van het werk is drastisch veranderd
Toonaangevende internationale publicaties komen tot dezelfde conclusies: “Investeerders storten zich op kunstmatige intelligentie” meldt de “Financial Times”. In de “New York Times” merkt de Star columnist Thomas Friedman, de wereld niet alleen erg snel verandert, maar ze zullen ook “drastisch veranderen.” De “Economist” vond, de transformatie van de werkplaats door de komst van robots en kunstmatige intelligentie een cover story waard.

kelnerrobot

Die neuen Kellnerinnen in einem chinesischen Restaurant.

Betere computers, een “slim” internet en intelligente apps zullen de arbeidsmarkt grondig “omploegen”. Een vaste job of vast werk worden voorbijgestreefde termen en denken dat je je hele leven zal werken in eenzelfde bedrijf, wordt absurd. En ja, zelfs het concept “ondernemen” wordt in vraag gesteld.

Reuzebedrijven zijn een achterhaald concept uit de vorig eeuw.

In de toekomst zal men meer en meer zelf de keuze hebben om ondernemer te worden, zelf creatief aan de slag te gaan of zich te “verbinden via internet” om met anderen samen iets te ondernemen.

Apps voor adverteerders, consultants en onderzoekers
Niet alleen bij de omstreden taxidienst Uber en bij de woonbemiddelaar AirBnB is die mooie nieuwe arbeidswereld al een realiteit. En klik maar eens op de app van Medicast en binnen de twee uur is de dokter bij u thuis, schrijft de Economist. Hebt u rechtbijstand nodig of een raadgever? Axiom zoekt het ene voor u op en Eden MCCullam zal u een raadgever bezorgen. Er zijn ook al bedrijven die een “vrije” medewerker kunnen aanbieden die bvb voor u, uw onderzoek- en ontwikkelingswerk in uw bedrijf of ook de aanwervingen, kan coördineren, uitbouwen of ondersteunen.

Deze nieuwe vorm van bedrijvigheid wordt ook wel de “Sharing Economy” of deeleconomie genoemd. Soms ook de economy-on-demand, of “de economie op vraag”
En onze kijk op de arbeidsmarkt van vandaag, wordt nu al helemaal op z’n kop gezet. Ooit klommen we de ladder op met de hoop ooit zelf baas te worden, maar vandaag zitten we al op een soort wilde “russiche carrière achtbaan” , en vandaag zijn we misschien eens de baas, morgen kunnen we evengoed gewoon medewerker zijn waarbij we plots heel veel kunnen verdienen, dan weer minder en af en toe zelfs niets.

De rat-race in het kantoorlandschap is voorbij
Een carrière opbouwen in grote ondernemingen is dikwijls moeilijk en ontmoedigend en we hebben het meestal over de “rat-race”.
Als zelfstandige ondernemer worden we van die rat-race bevrijd, maar helaas valt ook de sociale bescherming meestal weg. Wie is verantwoordelijk voor onze pensioenen? Wat met werklozenuitkeringen, met ziekte of ongevallen verzekeringen? Ook om die redenen ontmoeten Uber &Co wereldwijd zoveel tegenstand, afwijzing of zelfs verbod.

kantoorlandschap

Callcenter kantoorlandschap

Nochtans zouden we eerder blij moeten zijn wanneer robots en/of kunstmatige intelligentie onze zware, vervelende en onaangename routiene taken overnemen; niemand zal trouwens met weemoed terugdenken aan het bandwerk dat hij of zij ooit moest uitvoeren.

Maar als die nieuwe vrijheid moet afgedwongen worden in een onzekere toekomst, en we bang zijn meegetrokken te worden in een neerwaatste spiraal richting armoede, dan verliest de droom van de zelfstandige ondernemer vlug haar glans.

Tot slot wordt werken weer menselijke dankzij machines
Of het nu om de deeleconomie of de op-vraag-economie gaat, de zich aangekondigde nieuwe economische orde zal enkel kunnen werken met een Onvoorwaardelijk Basisinkomen. Wat wil zeggen dat elk mens, man of vrouw, kind of gepensionneerde, automatisch een geldsom krijgt waardoor het mogelijk is in menswaardige omstandigheden te kunnen leven.
Op die manier bekeken is het OBi niet langer een wereldvreemde droom van een paar romantici, maar de voorwaarde voor een nieuwe manier van werken op een arbeidsmarkt waarin mensen, dankzij de robots en de kunstmatige intelligentie, op een meer humane wijze aan de slag kunnen en zich toch ook sociaal verzekerd voelen.

Auteur: Philip Löpfe
vrije vertaling van Lambrecht Christina, 26 januari 2015
Bron: http://www.watson.ch/!900046946

Tien sprookjes over de arbeidsmarkt

arbeidsmarktsprookjesSprookje 1 Als je geen baan hebt, ben je niet flexibel genoeg
Een leven lang leren, omscholen, talenten ontplooien, betekent voor het gros van de mensen: met zo weinig mogelijk rechten een tijdje ingehuurd worden tegen een zo laag mogelijke prijs

Sprookje 2: Als je op de juiste manier solliciteert, dan krijg je die baan heus wel
Je moet netwerken. Als de vacature officieel wordt ben je al te laat. Continu netwerken maakt het leven van jou en de mensen om je heen tot een hel.

Sprookje 3: je bent het slachtoffer van discriminatie en dat is slecht
Werkgevers kunnen geen enkele sollicitant volledig leren kennen. Dus selecteren ze op basis van al dan niet vermeende groepskenmerken. Ze discrimineren.

Sprookje 4: Iedereen moet aan de slag
De laatste eeuwen heeft de mens steeds ernaar gestreefd arbeid en arbeiders overbodig te maken. We produceren meer voedsel met véél minder mensen. We zijn ruimschoots geslaagd in onze doelstelling en toch zijn we ontevreden over het resultaat.

Sprookje 5 : werkloos zijn is goed voor je zelfontplooiing
Werkloosheid is schaamtevol. Bekend zijn de verhalen over mannen die hun gezin niets vertellen over hun ontslag en doen alsof ze naar hun werk gaan. In de roman Tirza (2006) van Arnon Grunberg zien we een schrijnend voorbeeld. De ontslagen Jörgen Hofmeester doet elke ochtend alsof hij naar zijn werk gaat. Hij brengt echter zijn dagen door op Schiphol en zwaait daar naar vertrekkende en binnenkomende mensen.

Sprookje 6: Iedereen moet aan de slag
Wie zijn arbeid ruilt voor geld, verkoopt zichzelf en plaatst zich in de rang der slaven’, zo stelde de Romeinse redenaar Marcus Tullius Cicero (106 – 43 voor C.). En de Griekse filosoof Aristoteles (384 – 322 v. C.) vond arbeid iets voor de lagere klasse. Wie werkte, gold als een tweederangsburger.

Sprookje 7: Hou vol: er komen e-nor-me tekorten op de arbeidsmarkt
Gedurende de twintigste eeuw blijkt het simpelweg steeds minder noodzakelijk het grootste deel van de bevolking in te zetten voor onze eerste levensbehoeften. Dat zou economen kunnen aanspreken. De arbeidsproductiviteit in de westerse wereld is in 2000 tien keer zo hoog als 100 jaar eerder.

Sprookje 8: de vrije markt en het nieuwe flexibele werken gaan ons redden
In de markteconomie zijn we geen mens, maar producent of consument. Het idee is dat we ons moeten gedragen als individuen die zoveel mogelijk het eigenbelang nastreven. Dat zou het beste zijn voor ons allemaal. De invisible hand van de efficiënte markt doet dan zijn werk.

Sprookje 9: meer scholing en re-integratie helpen ook jou aan een baan
Nederlanders zijn overal ter wereld gewild, zo vertellen media en het UWV. De laatste houdt emigratiebeurzen voor werklozen. Ik heb mijn twijfels: zijn Nederlanders echt beter? Of is dit een ingestoken verhaal door het UWV? Dat heeft namelijk belang bij zoveel mogelijk uitstroom.

Sprookje 10: Technologische vooruitgang zorgt altijd voor nieuwe banen
De economie moet wel dynamisch genoeg zijn om vlot nieuwe banen te creëren. Als dat niet gebeurt, is er wel sprake van werkloosheid door mechanisering.

Andreas Popp over werkeloosheid en basisinkomen [duits]

andreas_poppAndreas Popp, ondernemer en manager, is bekend geworden door een aantal lezingen in de financiële economie. De expert in financiële systemen en macro-economie wordt gekenmerkt, doordat hij ingewikkelde relaties in de economie en eenvoudig en begrijpelijk kan communiceren. Als senator van de Internationale Orde van Justinianus, is hij ook zeer actief met lobbyen voor een verandering in de wereld van de juridische systemen die een ongelooflijke mate van eenzijdige uitbuiting van arme landen in staat te stellen. Bekijk de film in de Duitse taal, zonder ondertitels: