Is de slavernij al afgeschaft dan?

Weggesaneerde straatveger moet voor uitkering… straten vegen

slavenhandelOnlangs heeft de lancering van de website Slavernij en Jij plaats gevonden. Sleutel tot het slavernijverleden. De website is ontwikkeld door het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) ter gelegenheid van het herdenkingsjaar waarin het 150 jaar geleden is dat Nederland de slavernij afschafte in haar koloniën.
De lancering geschiedde in aanwezigheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher en een optreden van rapper Kno’Ledge.

Gedegen basiskennis
Slavernij en Jij is dé educatieve website waarop iedereen terecht kan voor
basisinformatie over ons slavernijverleden. De website is vernieuwend omdat zij de
slavernijgeschiedenis presenteert in 12 overzichtelijke thema’s aan de hand van
coverstories. Een kennisquiz loopt bovendien door alle thema’s heen.

slavernijenjijDeskundig, prikkelend en interactief.
Een groot aantal wetenschappers en deskundige auteurs werkten mee aan de website. Op Slavernij en Jij kunnen jongeren op een prikkelende en interactieve manier kennismaken met dit deel van de vaderlandse geschiedenis in al haar facetten. Ook worden actuele thema’s besproken zoals racisme, identiteit en moderne slavernij.

Doelgroep
De website is met name bedoeld voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Het
biedt hen informatie voor het maken van een werkstuk. Naast algemene informatie
over het slavernijverleden is er op de website ook een educatieve game voor
smartphones en tablets. Uiteraard maakt de site veelvuldig gebruik van social
media. Ook voor volwassenen is Slavernij en Jij heel interessant.

Bron: http://www.slavernijenjij.nl/

Weggesaneerde straatveger moet voor uitkering… straten vegen

De gemeente Den Haag presteert het om gemeentepersoneel eerst op straat te zetten en vervolgens via zogenaamde reïntegratietrajecten exact hetzelfde werk te laten doen voor minder dan het minimumloon.

Straatveger Harry van 53 klaagt dat hij nu vierhonderd euro minder krijgt dan voorheen, maar het is natuurlijk veel kwalijker: hij bouwt geen pensioen op, heeft geen secundaire arbeidsvoorwaarden, en hij moet zijn handel en wandel (zoals vakantie) verantwoorden jegens derden die hem beschouwen als uitvreter en fraudeur.

En let wel: dit is dus de overheid zelf die zo met haar werknemers omgaat.