Manipulatie van de werkelijkheid is de manipulatie van woorden

philipKdick

Philip K Dick

Het basisgereedschap voor de manipulatie van de werkelijkheid is de manipulatie van woorden. Als je de betekenis van woorden kunt beheersen, kun je de mensen beheersen, die de woorden moeten gebruiken.

Deze uitspraak:is van de mysticus en SF-schrijver Philip K. Dick [1], die in zijn parabels de geëxtrapoleerde gruwelen van deze wereld beschreef en dus het etiket “schizofreen” kreeg.

Zo gebruiken wij dus schaamteloos enerzijds de woorden werknemer, ondergeschikte, medewerker, werkkracht, functionaris en anderzijds de eufemismen directeur, bestuurder, manager, chef, meerdere, hoofd en deskundige, terwijl het allemaal in wezen gewoon slaven en meesters zijn en werken dus slavernij. De Dikke van Dale definiëert het woord slaaf als volgt:

  1. Mens die aan een ander in eigendom toebehoort. Synoniem: lijfeigene
  2. Iemand die geheel afhankelijk of het willoze werktuig van een ander is.
  3. (Oneigenlijk) machine die (in korte tijd) ingewikkelde, vervelende of moeilijke dingen verricht
  4. Iemand wiens burgerlijke vrijheden sterk beknot zijn of die aan een vreemde heerser onderworpen is
  5. Iemand die zware arbeid moet verrichten, m.n. in een ondergeschikte positie (ook gezegd van bepaalde werkdieren (bv. in mierenkolonies))
  6. (Studententaal) Student die onbetaald praktisch werk op een laboratorium verricht
  7. Iemand die zich van zekere neigingen, gewoonten of verplichtingen niet kan losmaken. > een slaaf van zijn driften, gewoonten, hartstochten, van zijn plicht, van zijn beroep zijn
  8. (In het masochisme) Iemand die zich volledig onderwerpt en daardoor erotisch opgewonden wordt

En zo praten mensen over mijn werknemers, mijn medewerkers, maar ook mijn vrouw/man, mijn kinderen, dus geheel afhankelijke of willoze werktuigen van een ander. Gehoorzaamheid is dus gewoon onderdanigheid en met name de kinderen voldoen aan alle criteria van de slavernij.

Zo wordt het woord arbeid zoveel mogelijk vermeden, omdat veel slaven denken dat het dan niet over hen gaat, maar over al die anderen die in hun ogen minderwaardige slavenarbeid verrichten. Maar ook alle meesters zijn slaaf van zekere neigingen, gewoonten of verplichtingen waarvan zij zich niet kunnen losmaken. Slaaf van hun ambitie, van hun partner, van hun libido, van hun moeten, van hun werkdrift, van hun gewoonten, tradities en zogenaamde normen en waarden, van hun peergroep, van hun valse behoeften en van hun bezit.

Tot slot de veelzeggende woorden uit 1984 [2] van George Orwell [3], maar dan wel zoals hij het eigenlijk had moeten zeggen:

Oorlog noemen wij vrede

Slavernij noemen wij vrijheid

Onwetendheid geeft macht

Auteur: K. van M.
Bron: www.verbodengeschriften.nl
Noten:

[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Philip_K._Dick
[2] http://nl.wikipedia.org/wiki/1984_(boek)
http://www.online-literature.com/orwell/1984/
[3] http://nl.wikipedia.org/wiki/George_Orwell