Vrijheid, Arbeid, Brood

vrijheid-arbeid-broodVrijheid, Arbeid, Brood werd vanaf de opkomst van Hitler tot 1940 uitgegeven door de SDAP, de Nederlandse sociaal-democratische partij. Het blad streed tegen communisme en fascisme tegelijk en waarschuwde al vroeg tegen Adolf Hitler. Ruim 7000 vrijwilligers verspreidden het blad huis aan huis. De oplage bedroeg zo’n 100.000 exemplaren.[1]

Vrijheid, Arbeid, Brood, een mooie slogan, die had ik nog niet gehoord. Vrijheid kan alleen bestaan als er voldoende Brood op de plank is. Brood moet betaald, en dat kan tegenwoordig niet meer met Arbeid alleen. Arbeid in de zin van betaalde Arbeid. Dus er moet een andere manier zijn om Brood op te plank te krijgen. Onbetaalde Arbeid (vrijwilligerswerk) zou ook Brood op de plank moeten hebben.

De PvdA moet deze leidende rol hernemen door inspiratie te ontlenen aan het vooroorlogse Plan van de Arbeid. Maar dan alleen inspiratie: de antwoorden op de huidige crisis zullen anders zijn. Het Plan was het antwoord van de SDAP, de rechtsvoorganger van de PvdA, op de toenmalige economische crisis en het Plan was ontstaan op de burelen van de voorloper van de WBS.

Het weekblad dat het Plan propageerde had niet voor niets de naam Vrijheid, Arbeid, Brood. Met Vrijheid alleen kan de sociaal-democratie niet veel uitrichten, het gaat om de combinatie. Arbeid in de betekenis van werkgelegenheid en Brood als symbool van goede levensomstandigheden voor alle mensen.[2]

Is de ultieme Vrijheid dan alleen mogelijk met Arbeid? Ik denk het niet. Er kan een Vrijheid komen wanneer iedereen een Onvoorwaardelijk Basisinkomen zou hebben. Vrijheid van doen en laten, zonder voorwaarden, zonder verplichte Arbeid, en toch Brood op de plank!

En wat ga je dan met die Vrijheid doen? Misschien wel Arbeid verrichten waar ik al mijn hele leven zin in heb, zonder verplichting om daarvoor de onvrijheid te hebben dat te doen wat een ander wil.
Teken voor Vrijheid, Teken voor Brood, Verricht Arbeid door het Europese Burgerinitiatief voor onderzoek een Onvoorwaardelijke Basisinkomen te ondertekenen bij:

http://sign.basicincome2013.eu

[1] http://stadsarchief.amsterdam.nl/presentaties/amsterdamse_schatten/oproer/hitler_bespot/index.html
[2] http://pvda-defryskemarren.nl/naast-de-vrijheid-arbeid-en-brood-het-antwoord-van-de-pvda-bewindslieden-op-de-crisis/#comment-177
[2] http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/3400228/2013/02/26/Plan-van-de-Arbeid-kan-opnieuw-inspireren.dhtml
https://www.google.nl/search?q=vrijheid+arbeid+brood&tbm=isch