Armoede is slavernij!

Bakoenin2Het recht op vrijheid zonder de middelen die te verwezenlijken is slechts een schim. Mooi pleidooi voor een basisinkomen! Uit Over anarchisme, staat en dictatuur door Michael Bakoenin.

Armoede is slavernij

(…) Ja, armoede is slavernij, is de noodzaak zijn arbeid en daarmee zijn persoon te verkopen aan de kapitalist die u het middel verschaft om niet van honger om te komen. Men moet werkelijk de in de leugen belang stellende geest van de Heren bourgeois bezitten om over de politieke vrijheid van de arbeidersmassa’s te durven spreken! Mooie vrijheid die hen onderwerpt aan de grillen van het kapitaal en hen middels de honger ketent aan de wil van de kapitalist!(…) Lees verder

De ultieme uitweg uit de stedelijke marginaliteit is loskoppeling van inkomen en arbeid

pariasvandestadDe Franse socioloog Wacquant vergelijkt de zwarte getto’s van de Verenigde Staten met de achterstandsbuurten in Europa. Een verhaal met zware woorden als dubbele segregatie en precariaat. Niet bepaald om vrolijk van te worden. Lees verder