Vrijheid is het vermogen om nee te zeggen

karl-widerquist-arbeit-macht-frei

Lezing van Karl WiderQuist op 14e BIEN congres Ottobrun München 2012

Een vrij mens heeft de macht om met andere mensen sociale interactie aan te gaan of te weigeren. Deze definitie is niet bedoeld voor absolute of volledige vrijheid, maar het verschil aan te geven tussen een persoon die in wezen vrij om haar eigen leven te leiden en een persoon die dat niet kan, zoals een gevangene, een slaaf, of een ingezetene van een totalitaire staat. Dat is, kort gezegd, “vrijheid als een effectief gecontroleerd zelf-eigendom”, “vrijheid met het vermogen om nee te zeggen,” of “vrijheid als onafhankelijkheid”. Dit onderscheid is niet alles wat er is aan vrijheid, onafhankelijkheid of sociale rechtvaardigheid, maar ik beweer dat het een zeer belangrijke onderdeel is voor sociale rechtvaardigheid.[1] Lees verder