De toekomst is aan vrijheid, niet aan de Staat

de-democratie-voorbijDe economische en sociale problemen in onze maatschappij worden niet veroorzaakt door de vrije markt, maar door bemoeizucht van de Staat. Een welvarende, sociale en vredelievende wereld is alleen mogelijk als we het juk van de Staat van ons afschudden en kiezen voor vrijwillige samenwerking. Lees verder

Een heerlijk, verlokkend woord is ‘Vrijheid’

herrietterolandholstEen heerlijk, verlokkend woord is ‘Vrijheid’ — een woord, voor honderdduizenden mannen en vrouwen in onze tijd het inbegrip van al hun verlangens en aspiraties — een woord, misschien het zoetst klinkende van alle woorden voor de jonge arbeiders die zich in De Zaaier aaneensloten om zich voor te bereiden tot de strijd. — Ja, Vrijheid, dat is het wat zij willen, wat geheel het proletariaat wil; al zijn streven, zijn strijd, zijn inspanning, gaat naar dat doel. En daarom klinkt dat woord voor ons zo machtig, overstelpend en zoet. Lees verder

Andreas Popp over werkeloosheid en basisinkomen [duits]

andreas_poppAndreas Popp, ondernemer en manager, is bekend geworden door een aantal lezingen in de financiële economie. De expert in financiële systemen en macro-economie wordt gekenmerkt, doordat hij ingewikkelde relaties in de economie en eenvoudig en begrijpelijk kan communiceren. Als senator van de Internationale Orde van Justinianus, is hij ook zeer actief met lobbyen voor een verandering in de wereld van de juridische systemen die een ongelooflijke mate van eenzijdige uitbuiting van arme landen in staat te stellen. Bekijk de film in de Duitse taal, zonder ondertitels:

Liberalisme, Paternalisme en het Basisinkomen

Vrijzinnig paternalisme-omslagIn de bundel Vrijzinnig Paternalisme pleiten verschillende progressief-linkse auteurs voor een groen en links beschavingsproject. De overheid moet het debat aan gaan met burgers over wat het goede leven is. De auteurs, geleid door Dick Pels, willen hiermee een correctie aan brengen op de liberale koers die GroenLinks onder Femke Halsema heeft ingezet. Zij zou de moraal te veel hebben overgelaten aan het individu. Lees verder

Arbeid, een eigenaardig fenomeen

Hans AchterhuisHans Achterhuis bereikte met het boek “Arbeid, een eigenaardig medicijn uit 1984 een groot publiek. Hij keek nog eens goed naar zijn tekst en concludeert: ook het basale werk, dat nu eenmaal elke dag gedaan moet worden, kan verbonden worden met vakmanschap en kan erkenning opleveren. De hedendaagse politiek van de arbeid zou daarover moeten gaan. Lees verder

Een basisinkomen bevordert de individuele vrijheid en een betere verdeling van betaald en onbetaald werk

globe3Een basisinkomen is een onvoorwaardelijk minimuminkomen voor iedereen en geeft alle mensen bestaanszekerheid. Het is een erkenning van dewaardigheid van ieder mens. Het bevordert de individuele vrijheid doordat het een vrije arbeidskeuze mogelijk maakt. Een basisinkomen stelt mensen in staat een betere afweging te maken tussen enerzijds betaald werk en anderzijds persoonlijk leven en onbetaalde werkzaamheden. Lees verder

Niemand zou ooit moeten werken. Werkers van deze wereld… ontspan je!

abolitionofworkHET AFSCHAFFEN VAN HET WERKEN – Werken is voor de dommen – door Bob Black, 1985

Verantwoording van de vertaler:

Van de mysticus en SF-schrijver Philip K. Dick, die in zijn parabels de geëxtrapoleerde gruwelen van deze wereld beschreef en dus het etiket “schizofreen” kreeg, is de uitspraak:

Het basisgereedschap voor de manipulatie van de werkelijkheid is de manipulatie van woorden. Als je de betekenis van woorden kunt beheersen, kun je de mensen beheersen, die de woorden moeten gebruiken. Lees verder