Waarom u absoluut niet vrij bent

slaafIn onze westerse samenleving hoor je regelmatig statements als “we leven in een vrij land” en “je bent een vrij mens omdat je kunt kiezen hoe je je leven inricht.” In eerste instantie lijken dit soort statements behoorlijk valide maar dat geldt slechts zolang je niet dieper de materie induikt. Dan blijkt vrijheid namelijk een gefabriceerde illusie met als enig doel een verhoging van de productiviteit van een individu. Hier kom ik later nog op terug nadat ik ingegaan ben op waarom de gedachte van vrijheid mijns inziens niet klopt.Op deze wereld gelden grofweg twee typen wetgeving, te weten de “Civil Law” (bij ons ook bekend als ‘Code Civil’ of ‘Code Napoléon’ genoemd) en de zogenaamde “Admiralty Law” (Maritieme wetgeving). De eerste wordt soms ook wel “de wet van het land” genoemd en de tweede, niet verrassend, “de wet van het water”. Admiralty law is de wet van de “private entiteiten” of wat simpeler en veralgemeniseerd gezegd, de wet van de bedrijven. Het wordt ook wel eens de “wet van de bankiers” genoemd, wat ik later nog zal toelichten. Nu zou u misschien denken dat u als mens onder de Civil Law zou vallen aangezien u zich toch echt met beide voeten op het land bevindt maar hier stappen de eerste rare zaken in het voetlicht. Lees verder

Pinocchio in het Land van de Bezige Bijen

pinokkiojpgPinocchio in het Land van de Bezige Bijen

… of hoe kinderliteratuur niet altijd vrij van propaganda is. Het blijft toch een mooi verhaal ondanks de duidelijke verwijzing naar het arbeidsethos. Maar dit soort educatie in de vroege kinderjaren kan mede aan de basis liggen van de blijkbaar diep verankerde afkeer van werklozen in onze samenleving. Lees verder

Is de slavernij al afgeschaft dan?

Weggesaneerde straatveger moet voor uitkering… straten vegen

slavenhandelOnlangs heeft de lancering van de website Slavernij en Jij plaats gevonden. Sleutel tot het slavernijverleden. De website is ontwikkeld door het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) ter gelegenheid van het herdenkingsjaar waarin het 150 jaar geleden is dat Nederland de slavernij afschafte in haar koloniën.
De lancering geschiedde in aanwezigheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher en een optreden van rapper Kno’Ledge. Lees verder

Vrijheid, Arbeid, Brood

vrijheid-arbeid-broodVrijheid, Arbeid, Brood werd vanaf de opkomst van Hitler tot 1940 uitgegeven door de SDAP, de Nederlandse sociaal-democratische partij. Het blad streed tegen communisme en fascisme tegelijk en waarschuwde al vroeg tegen Adolf Hitler. Ruim 7000 vrijwilligers verspreidden het blad huis aan huis. De oplage bedroeg zo’n 100.000 exemplaren.[1]

Vrijheid, Arbeid, Brood, een mooie slogan, die had ik nog niet gehoord. Vrijheid kan alleen bestaan als er voldoende Brood op de plank is. Brood moet betaald, en dat kan tegenwoordig niet meer met Arbeid alleen. Arbeid in de zin van betaalde Arbeid. Dus er moet een andere manier zijn om Brood op te plank te krijgen. Onbetaalde Arbeid (vrijwilligerswerk) zou ook Brood op de plank moeten hebben. Lees verder