Activering van Werklozen

workworkworkMy father tought me to work, but not to love it.
I never did like to “work” and I don’t deny it.
I’d rather read, tell stories, crack jokes, laugh, talk, anything but work

Abraham Lincoln

 

“Activering werklozen”[1]

Google zoekmachine: ongeveer 118.000 resultaten (0,32 secondes)

In de geschreven pers:

  • Een snelle activering van werkzoekenden is een veel krachtiger middel dan het schrappen van uitkeringen.
  • Snel activeren maakt de discussie over de uitkering onnodig, en is een betere manier om het aantal langdurig werklozen terug te dringen.
  • De activeringsgrens (leeftijd)
  • Tienduizenden werklozen die niet kunnen werken omwille van psychosociale problemen….. Om hen te activeren, is een langduriger traject nodig dat veel meer geld kost.
  • Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet je onder andere actief op zoek gaan naar een nieuwe job.

Enzovoort.

Activeren staat, volgens mij, tegenover desactiveren.
Zoiets als lichtje aan en lichtje uit. Dat hangt samen met energie.

Wetenschappelijk gezien betekent energie de mogelijkheid om werk te verrichten dat boven de natuurlijke capaciteiten van de mens uitgaat. In het dagelijks taalgebruik wordt vaak het woord kracht gebruikt als energie bedoeld wordt. Maar kracht is eigenlijk de snelheid waarmee arbeid wordt verricht of energie wordt verbruikt.

Maar ik lees ook volgende betekenis van energie: Het vermogen om arbeid te leveren.
Of het om menselijke arbeid gaat weet ik niet, maar mag het wel vermoeden, of?

En dan denk ik aan het woord robot. Ook dat komt ergens vandaan:
Het is een neologisme dat geïntroduceerd is door de Tsjechische schrijver Karel Čapek (1890-1938) in zijn utopische toneelstuk R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) uit 1920. Hij leidde het woord af van het zn. robota ‘zware arbeid’, vroeger ‘verplichte arbeid in herendienst’.
Tegenwoordig heeft robot een veel algemenere betekenis en kan elk geavanceerd apparaat dat mechanische arbeid verricht zo genoemd worden.

Robots kunnen geactiveerd worden en gedesactiveerd. Volgens de behoeften van het moment, of ook om ze nog beter te laten presteren.

Een beetje logisch denkwerk fluistert me dan via mijn eigen duiveltje in het oor, dat onze overheden ons, hun burgers, meer en meer beschouwen als hun persoonlijke robots: in-en uitschakelbaar volgens de behoeften van de door hen vooropgestelde doelen binnen de “markten”.
Robots die continu moeten draaien om het bbp aan te zwengelen in een voorturende opzwepende cadans van werken, produceren, consumeren.

Maar nog eens terug naar energie, want alles hangt samen (volgens mijn bescheiden mening).
We worden banggemaakt door diezelfde overheden dat er “energie tekorten” zullen zijn:
De beschikbaarheid van elektriciteit in onze contreien wordt vandaag  ernstig in vraag gesteld. Want: kernreactoren met scheurtjes, incidenten waardoor centrales stilgelegd worden en al midden in de zomer van 2014 leek het een duistere winter te gaan worden – letterlijk. Ons elektriciteitssysteem lijkt na een kleine eeuw ‘plots’ onvoldoende robuust (ook een afgeleide van robot) om ons door de piekvraagmomenten die zich voordoen op koude (veel energievraag), donkere (geen zonne-energie), windstille (geen windenergie) dagen  hier en dus ook in de buurlanden (niet veel elektriciteit om te importeren) te voorzien van licht en/of warmte.

Hoe is het zo ver kunnen komen?.

Elektriciteit is, net als alle andere energie, te beschouwen als een product en dus moet er ook aan commerciële aspecten gedacht worden.  Alleen wordt het nu nog sterker benadrukt door de invoering van de Europese ‘vrije’ markt en ook de markten buiten Europa staan te dringen, dus, eerst bedienen we de markten, want die zorgen voor het bbp (misschien denk ik wel kort door de bocht-waarvoor mijn verontschuldigingen) en wordt er op de burger dreigend ingehamerd met de boodschap: “energietekort straks lieve mensen, koop maar alvast weer een paar kaarsen!”

De boodschap werken en activering van werklozen is intussen ook een boodschap van die vrije markt. En opnieuw, de energietekorten-lees de talrijke werklozen- worden gesommeerd om actief aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt, want (maar dat zegt men er niet bij) anders valt het bbp in een zwart gat en gaat de wereld ten onder-lees de economie staat stil want werken-produceren-consumeren daar moeten jullie voor zorgen.
Jullie? Dat zijn de burgers, jij en ik, you dummy.

Intussen bestaat er al zoiets als hernieuwbare energie. Windmolens zijn intussen zelfs al wat verouderde concepten. Ingenieurs bedenken alsmaar betere technieken. Helaas het verstand van onze overheid staat nog steeds op centrales die draaien op kernenergie.

En, nog erger, hun verstand blijft ook hangen bij het klassieke arbeidsethos: meer mensen aan de slag, langer aan de slag want anders……zwaait er wat: dat merken we intussen: werkloosheidsuitkeringen worden massaal ingetrokken. Iedereen naar de openbare bijstand (OCMW’s), maar eerst activeren! (lees  slaven drijven met de zweep)

Dat het ook anders kan, ook dat hebben top-ingenieurs al bewezen. Ze maken robots of machines die met meer energie dan wij kunnen werken en produceren. Ze worden nooit ziek en gaan niet staken.

Toch is er een verschil: ze werken en produceren in onze plaats, maar consumeren?
Dat is nog steeds iets voor ons, de mens. Wij zullen altijd potentiële consumenten zijn. Zelfs in een duurzame consumptie-economie en die richting moeten we natuurlijk op.
Maar wat als we geen inkomen hebben? Want de robots doen ons werk….

Wat zei Thomas Paine alweer tijdens de Franse revolutie?
Geen inkomsten, geen burger,” riep in 1792 de filosoof Thomas Paine  vanop de tribune van de Nationale Vergadering. De Franse Revolutie was uitgebroken, maar Thomas Paine waarschuwde zijn mederevolutionairen: de democratie kan alleen goed werken als de burgers waaruit zij is samengesteld economisch vrij zijn en beschikbaar om haar tot bloei te brengen.”

En om te eindigen: tegenstanders beweren dat het Onvoorwaardelijk Basisinkomen ons allemaal lui gaat maken. Ze bedoelen vooral “werkonwillig”
De woorden van Abraham Lincoln aan het begin van mijn tekst zeggen alles, of niet?

Lambrecht Christina
20 Januari 2015
Bronnen:

[1] Is er verschil in gebruik tussen werkeloos en werkloos?
Antwoord:Ja. Werkloos wordt vrijwel uitsluitend gebruikt in de betekenis ‘zonder werk’. Werkeloos wordt ook wel in deze betekenis gebruikt, maar vooral in de betekenis ‘zonder iets te doen’. In deze laatste betekenis is werkloos niet gebruikelijk. In geschreven taal wordt dit onderscheid nauwkeuriger in acht genomen dan in gesproken taal.
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/907/werkeloos_werkloos/